PRÁCE TESCAN
menu
cz

Příběhy našich kolegů: Markéta, Aplikační specialistka pro živé vědy

Příběhy našich kolegů: Markéta, Aplikační specialistka pro živé vědy

Markéta Machálková je absolventkou doktorského studia Chemie na Masarykově univerzitě, které zakončila v lednu roku 2020. Ve stejné době také začala pracovat ve TESCANu jako Aplikační specialista pro živé vědy. 

Markéta vystudovala magisterský program Molekulární a buněčná biologie na Univerzitě Palackého v Olomouci, nicméně v rámci bakalářské i magisterské práce se věnovala převážně analytické metodě hmotnostní spektrometrie (MS). „Při hledání tématu bakalářské práce mě hmotnostní spektrometrie zaujala jako metoda, která umožňuje detekci a kvantifikaci biologicky a chemicky významných analytů. Právě biologické aplikace a na rakovinu orientovaný výzkum byly pro mě jasným důvodem, proč si takové téma vybrat. Upozornění školitele, že se jedná především o analyticko-chemickou metodu jsem tenkrát nebrala nijak vážně, nicméně nakonec to byl pro mě osobně opravdu okamžik odklonu spíše k instrumentaci než práci s biologickými systémy.“ Elektronová mikroskopie, které se teď Markéta věnuje v TESCANu, představuje totožnou kombinaci technicky složité instrumentace s biologicko-chemickým využitím. Ochota porozumět tomu, jak mikroskopy fungují a schopnost aplikovat tyto znalosti při analýze reálných biologických a chemických vzorků je základní požadavek právě pro její pozici aplikačního specialisty.

Návštěva z Přírodovědecké fakulty MU – studenti volitelného předmětu Základy elektronové mikroskopie.

V čem spočívá práce Aplikačního specialisty? Jak Markéta vzpomíná na studium na Masarykově univerzitě? V čem jí pomohla stáž ve Finsku?

Přečtěte si celý rozhovor na webu Ústavu chemie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.

25.11.2022