PRÁCE TESCAN
menu
cz

Posouváme hranice poznání v neurovědě

Posouváme hranice poznání v neurovědě

Rádi bychom vám představili revoluční výzkum, který byl nedávno realizován s využitím našeho kryo-elektronového mikroskopu AMBER X. Vědecký tým z University of Pennsylvania využil naše technologie k dosažení dosud nepředstavitelných výsledků v oblasti neurovědy.

Tento tým expertů získal vzorek lidské mozkové tkáně přímo z autopsie (pitvy), který následně podrobil rychlému zmrazení a kryo-FIBování. Díky našemu mikroskopu byli vědci schopni vizualizovat složité subcelulární struktury, jako jsou myelinové pochvy a tau agregáty v jejich přirozeném stavu a v neuvěřitelném rozlišení.

Co to znamená pro vědu? Jedná se o první případ, kdy byla lidská mozková tkáň zobrazena s takovou přesností a hloubkou detailů. Tento průlom by nebyl možný bez schopností našeho mikroskopu, což zdůrazňuje jeho význam v moderním výzkumu.

Je pro nás obrovskou ctí, že naše technologie mohla přispět k takto významnému pokroku. Schopnost zkoumat lidskou tkáň na subcelulární úrovni může přinést nové možnosti v pochopení neurologických onemocnění.

Jde o velký úspěch týmu R&D FIB-SEM Applications Rostislava Váni, jmenovitě Samuela Zácheje a Martiny Zánové. Je to důkaz kvality naší technologie a odborných znalostí našich zaměstnanců, že si výzkumníci vyberou náš přístroj a využijí naši pomoc pro provádění podobných přelomových studií.

Příběhy jako tento nás motivují v naší každodenní práci a inspirují při vývoji dalších inovací. Děkujeme všem kolegům, kteří se napříč firmou podílejí na úspěchu přístrojů TESCAN. Společně pokračujeme v posouvání hranic toho, co je možné v oblasti vědy a technologie.

Tau Alzheimerovy choroby lze vizualizovat a mapovat na tomogramech: a) Příčný řez nedešumovaným tomogramem ukazující podélný pohled na myelinizovaný axon obsahující zkroucené fibrily konzistentní s fibrilami tau. Myelin (My) obklopuje axon (Ax) na obou stranách v tomto podélném průřezu. b) Růžový rámeček z a) je zobrazen s odšumováním pro zvýraznění kroucených tau fibril. c) Stopy fibril viděné v a) překryté obrázkem z b). d)-f) Bližší pohledy na tau fibrily (konce označené zelenými šipkami) s přibližnou maximální a minimální šířkou znázorněnou černými šipkami.
05.10.2023